13. Duchovní svět

Český národ je podle statistik jeden z nejateističtějších národů světa. Ano možná velké procento lidí nevěří v Boha, ale věří v něco. Mnozí lidé mají zkušenost s kartářkami, astrologií, okultismem, s nejrůznějšími formami magie, čarování, spiritismem či jasnovidectvím. Někteří mají za to, že je to jen taková legrace, jiní mají za to, že jde o způsob, jak z lidí dostat peníze a někteří mají živou zkušenost a jsou přesvědčení, že to funguje. Pravdou je, že někdy jde skutečně jen o kamufláž, jindy ovšem o skutečný kontakt s duchovním světem a bytostmi, o kterých dotyční vůbec nic nevědí, přesto od nich přijímají informace a na základě nich dokonce někdy dělají zásadní životní rozhodnutí.

 

Bible rozlišuje jednoznačně mezi duchovním světem, který má zdroj v Bohu a duchovním světem, který stojí ve vzpouře proti Bohu.

V Bibli ve Starém zákoně v 5. knize Mojžíšově čteme tato slova: Ať se u tebe nevyskytne nikdo, kdo by provedl svého syna nebo svou dceru ohněm, věštec obírající se věštbami, mrakopravec ani hadač ani čaroděj ani zaklínač ani ten, kdo se doptává duchů zemřelých, ani jasnovidec ani ten, kdo se dotazuje mrtvých. Každého, kdo činí tyto věci, má Hospodin v ohavnosti. Právě pro tyto ohavnosti Hospodin, tvůj Bůh, před tebou vyhání ony pronárody. Budeš se dokonale držet Hospodina, svého Boha. Tyto pronárody, které si podrobíš, poslouchají mrakopravce a věštce, ale tobě to Hospodin, tvůj Bůh, nedovolil.

Bible pro tyto praktiky používá slovo „smilnit“. Smilstvo vyjadřuje nevěru. Pokud člověk kontaktuje duchovní svět a není to Bůh, pak je Bohu samému nevěrný. Mohli bychom říct, že doslova zahýbá tomu, kdo ho stvořil a který ví, co je pro jeho život to nejlepší, protože je jeho autorem. Je třeba říct, že jsou zde dva břehy: Boží a ten druhý, který je veden padlým andělem, často označovaným jménem Lucifer či Satan. Ten je sám ve vzpouře proti Bohu a jak se v Bibli dozvídáme, strhl na svou stranu až třetinu Božích andělů, které označuje Bible termínem: démoni či nečistí duchové. Každý skutečný kontakt s duchovním světem znamená otevření dveří své vlastní duše těmto duchům. Jsou to právě oni, kdo s námi komunikují, pokud se doptáváme na nejrůznější informace z minulosti, přítomnosti či budoucnosti. Naše víra-důvěra je jistými dveřmi do duchovního světa. Důvěrou navazujeme vztah. Pokud ho navazujeme s duchovním světem, který je ve vzpouře vůči Bohu, pak na nás tento svět bude mít vliv. Bude nás odvádět od skutečného Boha, bude nás stále více zotročovat, pěstovat závislost a nutnost doptávat se.

Konkrétně se jedná dnes o nejrůznější podoby věštění jako určování geopatogenních zón, proutkaření, používání kyvadélek, karty, křišťálová koule, jasnovidectví, čtení z ruky, z rukopisů, snáře. Dále se jedná o formy astrologie jako je víra v horoskopy a jakákoli práce se zvěrokruhem. Také jde o okultní léčitelství v podobě léčitelů s kyvadélky, předávání energie, Reiki, práce s aurou, uzdravování skrze kameny – krystaly, určité druhy akupunktury či ve svém základu homeopatie. Dalším kontaktem duchovního světa ve vzpouře proti Bohu je magie nebo čarování jako je víra v talismany, pověry, jakýkoli způsob, kdy skrze nějaký úkon ovlivňujeme a uvolňujeme síly, které mají něco způsobit v našem životě. Jedná se i o podoby psychotroniky a parapsychologie, spiritismu jako je vyvolávání duchů a jakýkoli kontakt se zemřelými. Uctívání bohů či sošek. Také sem spadají některé bojové sporty v jejich původní podobě, stejně tak skutečná jóga jako duchovní cesta a jiná cvičení spojená s prací s vlastní energií a vyprazdňováním mysli.

Když se zeptáme dnes astrologa, psychotronika či léčitele, jak dochází k informacím, které nám říká o našem životě, zjistíme, že v konečném důsledku jde o princip „doptávání se“. Je jedno jaké se k tomu používá médium – zda karty, kyvadélko, horoskop nebo hvězdy. Princip je vždy stejný: dotyčný se doptává v duchu a dostává odpovědi. Nemůže jít o žádné proudění energií či něco na základě exaktní vědy, jelikož vám tito lidé řeknou i informace, jejichž nositeli nemůže být žádná energie, jako např. odhadní cena předmětu na momentálním trhu. Kdo tedy dává odpovědi? Kdo léčí? Kdo říká, co se stane a jaká budoucnost nás čeká? Bůh to určitě není!

Co s tím?

Od těchto věcí je třeba se distancovat, a pokud jsme s nimi měli něco dočinění, jasně a konkrétně to vyznat Bohu jako hřích a požádat Ježíše Krista, aby obrazně řečeno uzavřel otevřené dveře do tohoto duchovního světa, protože On jediný to může udělat. S duchovním světem si není radno zahrávat! Na druhou stranu bych rád závěrem ale podtrhl, že Ježíš Kristus je proti osobě Satana a všech démonu o tolik mocnější a větší jak velký je vesmír v porovnání s jednou malou mouchou. On je naděje pro tento svět, pro mě, i pro tebe!

Vytisknout

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.