11. Význam Bible

Bible je nejen základní knihou křesťanské víry, ale mohli bychom klidně říct, že je i základní knihou celé dnešní Evropy. Je to kniha plná moudrosti, životních zkušeností a svědectví stovky lidí o tom, jaký je Bůh, který stvořil tento svět. Skládá se ze Starého a Nového zákona a celkem obsahuje 66 jednotlivých knih či spisů. I v dnešní době je stále světovým bestselerem. Proč je tak důležitá a lidé ji stále čtou?

  1. Je důvěryhodná

Bible vládne vnitřní uceleností, jednotným pohledem na otázky člověka a Boha a to i přes období delší než 1500 let, kdy byla psána více jak 40 autory z nejrůznějších společenských vrstev a profesí – od králů až po obyčejné rybáře. Představte si, že byste dnes z knih dejme tomu v oboru filosofie za posledních jen 500 let vytvořili jednu kompaktní knihu s jedním uceleným filosofických výkladem světa!

Obvykle se důvěryhodnost starých textů posuzuje podle časového odstupu mezi sepsáním originálního textu a následnými kopiemi. A také podle množství vzniklých kopií. Čím kratší období mezi originálem a kopií a čím více kopií, tím větší důvěryhodnost, protože mohli žít ještě svědci, a množství kopií slouží k ověření stejného znění originálu. U Nového Zákona jde o kopie vzniklé 50 až 300 let od sepsání originálu. A z té doby se nám zachovalo 5000 kopií řecky, 8000 latinsky a 1000 v jiných jazycích. Pokud nevěříme textům Nového zákona, pak musíme odmítnout i veškerou starověkou literaturu, která zdaleka nedosahuje podobných parametrů. Přesnost textů mohli také vědci ověřit při nalezení svitků ve 40. letech minulého století, kdy v Qumránských jeskyních nalezli svitky biblických knih Starého zákona po 2000 letech a při srovnání s dnešním textem Bible zjistili, že je naprosto totožný. A konečně, Bible je realistická: nezatajuje selhání význačných postav jako je Abraham či David , nezatajuje nevíru apoštolů, jejich chyby, slabosti či nechápavost…. Bible je důvěryhodná kniha.

  1. Je důležitá pro duchovní život s Bohem

Jde o dopis Boha nám lidem. Bibli sepsali lidé, ale inspirovaní Božím zjevením. Praxe pak prověřila, zda je to k životu či ne. Bible je jediné historicky objektivní měřítko, bez kterého bychom byli odkázaní jen na subjektivní pocity. Pokud chceme, abychom svým životem odráželi Boha, pak potřebujeme k tomuto vykreslení co nejvíce odstínů Božího charakteru. Obrazně řečeno potřebujeme širší a širší škálu odstínů barev, aby obraz byl, co nejvěrnější. Z Bible poznávám odstíny Božího charakteru a jednání s námi lidmi. Poznávat Bibli znamená poznávat sebe a zároveň Boha. Bible je jako obraz, na němž je Starý zákon pozadím a kontextem, Nový zákon je hlavní postavou obrazu a epištoly jsou dokreslením detailů… Anebo je Bible jako noční obloha: čím déle se do ní díváte, tím více objevujete!

Když pozorujeme, jak Ježíš četl tehdejší texty Starého zákona, vidíme, že pro něj měly velkou autoritu. Jednou Ježíš řekl, že nepomine ani tečka ze Zákona, dokud trvá tento svět. A jindy řekl, že Písma se musí naplnit. Ježíš sám Písma vykládal a to tak, že posluchačům u toho hořelo srdce. Zároveň ale vytýkal židům nesprávné používání Písma, když řekl: Zkoumáte Písma a myslíte si, že v nich máte věčný život; a Písma svědčí o mně. Znát Bibli je hezké, ale cílem je žít to, co v ní čteme, žít Ježíšem Kristem, o kterém Bible svědčí jako o jediném zachránci našich životů pro věčnost.

Pravidelná četba Bible je základním a zdravým návykem duchovního života. Přičemž ji nečteme jen pro znalost, ale proto, abychom zaslechli Boží hlas do naší situace, našeho života. Čteme ji s vírou a očekáváním, že Bůh, ve kterého věříme, je Bohem, který k nám mluví a vede nás. Každodenní četba pomáhá obrátit náš pohled na Boha. Je nám inspirací a vede nás k pročištění, posvěcení a proměně. Slova, která čteme v Bibli nás vnitřně sytí, naplňují hlad naší duše po Bohu. Skrze ta slova poznáváme Ježíše Krista a lépe mu rozumíme. Tato slova jsou pro nás duchovní výzbrojí do každodenních běžných problémů. Pomáhají nám, aby se náš život víry vyvíjel zdravě, odhaluje falešné představy o Bohu, o nás nebo o životě.

Každodenní četba třeba jen krátkého úseku Bible s vírou, modlitbou a očekáváním na Boží řeč k nám, je nenahraditelnou součástí duchovního života. Čtěme a přijměme slovo na každý den a pak jděme a dělejme to, čemu jsme porozuměli. Neustále si klaďme otázku: Co to znamená pro můj život? Jak se to projeví? A náš život bude postupně krok za krokem budován a upevňován. Budeme více a více rozumět tomu, co po nás Bůh chce a pomalu zjistíme, že jsme oporou i mnohým dalším.

Vytisknout

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.