8. Odpuštění

Asi se shodneme na tom, že bez odpuštění nelze vytvářet vztahy. Manželství, kdy bychom neodpouštěli viny druhého, nemůže mít dlouhého trvání. Přátelství, ve kterém si lidé neumějí odpustit, nemůže vytrvat. A stejně je tomu i ve vztahu s Bohem. Pokud bychom nepřijímali Jeho odpuštění nám, těžko budeme vytvářet pevný vztah důvěry.

 

Co znamená odpustit? Prvotně je to akt vůle, nikoli pouhých pocitů. Pocity se mohou dostavit dodatečně, ale odpuštění je rozhodnutí, nikoli pocit. Už v samotném slově „odpustit“ slyšíme, že je třeba věci pustit a nechat být, nevracet se k tomu, nevyčítat, nepřipomínat před druhým, před ostatními a dokonce ani sám před sebou. Prostě nevzpomínám na to, co mi dotyčný udělal.

Odpustit jistě souvisí s pokořením se. Pokud vám někdo dá facku a vy mu ji nevrátíte, byl jste pokořen od druhého člověka. Odpuštění je rozhodnutí zůstat pokořený. Necháváme svou újmu a nevracíme zpět, proto, abychom mohli jít vpřed.

Když Ježíš vyučoval o odpuštění, říká, že je třeba 77x odpustit druhému, neboli odpustit vždy, znovu a znovu. Proč asi je tak důležité odpustit vždy? Třeba to někdy trvá a je to proces, ale je to velmi důležité. Kromě toho, že neodpuštění, jak nám potvrdí i psychologové je zdrojem mnohých neuróz a psychosomatických nemocí tak vidíme, že zabraňuje tomu, aby i nám Otec v nebesích odpustil naše viny. Ježíš říká v Matoušově evangeliu (6,14-5): Neboť jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí váš nebeský Otec; jestliže však neodpustíte lidem, ani váš Otec vám neodpustí vaše přestoupení. Pokud my sami neodpustíme svým viníkům, není možné, aby Bůh odpustil nám. A bez Božího odpuštění není smíření s Bohem. Vidíme, jak úzce souvisí mezilidské vztahy se vztahem vůči Bohu. A tak se nám na pozadí odráží největší přikázání Ježíše Krista o tom, že máme milovat Boha celým srdcem, myslí a silou a také milovat bližního svého jako sami sebe.

Když neodpustíme, neseme si své neodpuštění dál životem a ono v něm samo nenápadně působí. Na něco reagujeme neadekvátně, protože jsme něčím z minulosti zraněni. Jsme zraněni a rána zůstala nezhojena. Často potom zase my zraňujeme další lidi kolem sebe. Místo zdravé aktivity začíná nezdravá reaktivita. Odpuštění je nutné vždy, stále znovu a znovu a je neoddělitelné od našeho vztahu k Bohu.

Odpouštíme nejen těm, kdo nám něco provedli, ale někdy je třeba odpustit i těm, co nám nic neprovedli. My je však máma za své viníky. Něco se nás dotklo, ale dotyčný si vůbec není vědom, co udělal a navíc neudělal nic zlého. Děje se to nejen ve vztahu k druhým lidem, ale i ve vztahu k Bohu samotnému. Někdy potřebujeme odpustit Bohu, ač on nám nikdy nic zlého neudělal. Přesto mu někdy něco vyčítáme a máme za zlé. Je třeba odpouštět nejen druhým lidem, ale i Bohu a v neposlední řadě i sami sobě. Někdy si totiž neumíme odpustit svou vizáž, své chování, svá selhání či rozhodnutí.

Co je v křesťanství zdravým motivem k odpuštění? V podobenství o nemilosrdném služebníku, jak je zaznamenáno v Matoušově evangeliu ve 18, 23 -35 mluví Ježíš o tom, jak moc nám lidem Bůh odpustil a toto odpuštění se stává motivem odpouštět i našim viníkům. Motivem k odpuštění je Bůh to, jaký je k nám.

Kdybyste si na kus papíru měli napsat své jméno a pak kolem svého jména napsat jména svých blízkých, pak vzdálenějších až těch vzdálených vztahů a pokusili byste se například červeně spojit jméno toho, s kým vnímáte ve svém životě neodpuštění – ať jeho vůči vám nebo naopak. Kolik červených spojnic byste namalovali? V jakých vztazích žijete?

Pokuste se namalovat si takovou vztahovou mapu a přemýšlejte, kde v té mapě je Bůh a co po vás chce.

Vytisknout

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.