3. Proč Kristus a ne někdo jiný?

Dnes se někdy setkáváme s tvrzením, že všechny cesty vedou k Bohu a že tvrzení, že Ježíš je jediná cesta k Bohu je arogantní. Zajímavé je všimnout si, že takto uvažuje pouze „západní“ kultura. Hinduista nebo muslim takto rozhodně neuvažují. Vědí, že všechny cesty nevedou k Bohu. Tato představa vidí Boha jako někoho, kdo stojí na kopci a jednotlivá náboženství jsou cesty na vrchol hory. Každé náboženství popisuje jinou cestu, ale výsledek je stejný – vrchol kopce, Bůh. Problém této představy tkví v otázce: Kde musí stát ten, kdo tvrdí, že všechny cesty vedou na vrchol kopce – tedy k Bohu? 

Odpověď je jasná – na vrcholu, na místě Boha. Můžeme tedy říct, že tato představa spíše vede sama k arogantním závěrům, nikoli k pravdě. Také by podle této teorie, že všechny cesty vedou k Bohu, muselo platit, že i Bin Ladin, muslimský stát, či nejrůznější sebevražedné sekty vedou k Bohu. Pokud bychom chtěli začít selektovat, pak bychom museli říct, podle čeho. A co když pak vyřadíme všechny náboženské koncepty a zbyde nám jen jedna cesta? Teorie mnoha cest k jedinému Bohu, je nefunkční.

Proč právě Ježíš Kristus?

  1. On sám o sobě mluvil jako o Bohu. Spolu se C. S.Lewisem můžeme říct, že buď by se zbláznil. Nebo byl největší lhář a podvodník anebo to byla pravda. O tom, že by se zbláznil nebo morálně selhal, nic nenasvědčuje. Přitom taková zpráva by byla jistě pro tehdejší židovské vůdce velmi žádaná. Za to víme o tom, že slova dokazoval svými činy a že všechno, co řekl, se také stalo. Ježíš se nikdy za pouhého učitele lidstva nepokládal!
  2. Že je Ježíš Kristus zachránce, který zemřel za naše hříchy pro lásku k nám a pak v stal z mrtvých jako jediný prostředník mezi Bohem a člověk je jednoduše věrohodné:
  • Vojáci, kteří ho popravovali, byli profesionální popravčí, kteří ručili svým životem, že odsouzenec bude popraven. Věděli dobře, co dělají a dobře poznali smrt odsouzence.
  • I kdyby snad i ukřižování přežil, po té, co ho zbičovali, ruce mu byly vytaženy z kloubů, jak vysel na kříži, probodli mu bok, mohl by snad v tomto stavu po třech dnech vstát, odvalit kámen, který muselo odvalit několik mužů a beze stopy zmizet? A i kdyby se mu i toto snad podařilo, působil by jako ten, kdo je pánem nad smrtí v takovém zbídačeném stavu?
  • Pokud pouze zemřel a učedníci ho ukradli, nedává žádný smysl, aby apoštolové umírali mučednickou smrtí na základě víry ve z mrtvých vstání Krista. Nikdo nepoloží svůj život za lež! Ovšem za pravdu, to je něco jiného.
  • Proč by se křesťanství šířilo tak mohutně po smrti Ježíše Krista? Židé při svém důrazu na své tradice a náboženství byli ochotni opouštět víru svých otců, svou dosavadní identitu, měnit životní zásady – místo soboty, neděli, nedělat obřízku, přestat obětovat zvířata, přijmout trpícího mesiáše apod. Pouhých 5 týdnů po ukřižování věřilo na 10 000 židů.
  • Biblické záznamy jsou věrohodné a nebyly dodatečně upraveny. Texty putovali po prvních křesťanských sborech, kde bylo mnoho očitých svědků a ne všichni hned věřili. Texty by byly velmi rychle zpochybněny, kdyby nebyly pravdivé. Sami texty nijak neposilují svou vlastní důvěryhodnost, když zmiňují, svědectví žen o vzkříšení- vždyť svědectví žen bylo v židovské kultuře nevěrohodné.

Můžeme říct, že z hlediska historie, psychologie, archeologie a logiky není žádné jiné vysvětlení věrohodnější, než že JKR vstal z mrtvých? Podívali bychom se stejnou optikou na jiná náboženství, z daleka se ani nepřiblížíme předloženým argumentům. Přesto musíme dodat, že dokázat to nejde a mesiášství Ježíše Krista zůstává předmětem víry.

A ukončím to slovy žalmisty a jeho férovou radou: Okuste a uvidíte, že Bůh je dobrý. Blaze člověku, který se utíká k němu.

Vytisknout

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.