2. Kdo je Ježíš Kristus?

Když se řekne „Ježíš“, mnoha lidem vyskočí obraz pana faráře, církve či kostela. Je to, jako by to byla značka, pod kterou se skrývá křesťanské náboženství. A pokud náboženství i církev nemáme rádi, pak už dál po významu jména Ježíš nepátráme. To je asi také ten důvod, proč Ježíšovo jméno mnozí znají, ale troufám si říct, že drtivá většina našeho národa nerozumí tomu, kdo to byl, proč přišel a jaký byl či je jeho význam.

 

Nejdříve tedy: Kdo to byl?
Ježíše Krista představuje Bible jako Božího Syna. Jako někoho, kdo nemá počátek, je nestvořený. To znamená, že je nezávislý na tomto stvořeném světě. Můžeme říct, že je součást Boží osoby. A tedy, že je Bůh. Výjimečnost a nenahraditelnost Ježíše spočívá ovšem i v tom, že byl zároveň i plně člověk. Plně Bůh a plně člověk - zároveň. Byl Bohem, který se stal člověkem. Je na něm vidět obrovská Boží láska, protože z dokonalého nebe šel do našeho světa polopravd, přetvářek, zla a nespravedlnosti. A stal se jeho součástí. Neštítil se nás lidí a stal se jedním z nás. Stáli jsme mu za to! Ač zde na zemi byl odsouzen, ukřižován a zemřel, podle svědectví mnoha jeho současníků, vstal z mrtvých. To je také jediné logické vysvětlení, proč apoštolové byli ochotni umírat mučednickou smrtí pro své svědectví o vzkříšeném Ježíši Kristu. Kdyby si tím nebyli jisti, nikdy by toho nebyli schopni.

A kdo to nebyl?
Ježíš nebyl indický guru, jak jsme možná někde mohli číst. A to už jen proto, že východní filosofie a náboženství se diametrálně liší od toho, co učil Ježíš a jeho první následovníci. Jde tedy spíše o snahu propojit jednotlivá náboženství a vytvořit si vlastní cestu spásy.
Ježíš taky nebyl pouhý člověk, syn tesaře Josefa v Nazaretě. Sám o sobě říká, jak to čteme v evangeliu podle Jana: Já a Otec jsme jedno. Nevěřící Tomáš, když se může dotknout jeho ran, řekne: Můj Pán a můj Bůh. Pouhý člověk nemůže křísit mrtvé, vracet lidem zrak, vyhánět démony z posedlých osob a odpouštět hříchy.

Proč Ježíš přišel a stal se člověkem?
Jedině proto, že byl plně člověkem, mohl na něm být odsouzen lidský hřích jako takový. Už starozákonní představa odpuštění a smíření souvisela se zástupnou obětí. Což znamená, že někdo jiný - nějaké zvíře jako beránek, je obětováno za vinu člověka. Jako když by za nás někdo zaplatil účet v restauraci, protože jsme při placení zjistili hrůzostrašnou věc, že nemáme peněženku. Někdo jiný náš dluh zaplatí místo nás. Ježíš je tedy odpovědí na to, jak se zbavit svého zla. Nikoli si ho vysvětlit, pochopit a smířit se s ním (což jistě přináší určitou úlevu, jak by nám potvrdila psychologie). Ježíš je cestou, jak se fakticky zbavit své vlastní viny. Můžeme jednoduše Ježíše oslovit svými vlastními slovy a požádat ho, aby náš hřích vzal na sebe. Jednoduše přijmout Ježíšovu oběť na kříži jako oběť za mé vlastní provinění. Ježíš se tak stává prostředkem smíření mezi námi a Bohem. Ježíš je něco jako dveře do věčnosti. Nelze tam projít jinudy. Dveře jsou klíčové! Ježíš je něco jako klíč od auta. Pokud chcete odjet, musíte ho mít! Anebo je podobný PIN kódu, bez nějž vám bankomat nevydá žádnou částku. Ani desetník věčného života nezískáme, pokud neznáme PIN kód - Ježíše Krista. Ježíš je jako dvanácti-dioptrické brýle, bez nichž nejsme schopní číst věčnost.
A skončím citátem Bible: V nikom jiném není spása - na světe není lidem dáno jiné jméno, v němž bychom mohli být spaseni!

Vytisknout

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.