Živé vysílání

09:00 Správy
(vysílá slovenská redakce)
09:15 Piesne
(vysílá slovenská redakce)
11:00 Správy
(vysílá slovenská redakce)
11:10 Supermarket do dvanástej (informačný magazín)
(vysílá slovenská redakce)
12:00 Přehled pořadů

Vysíláním vás provází

Myšlenka na den

Neviditelný motor


6. Jak vyznat hřích?

Říkali jsme si, že hřích je tu s námi a brání nám zakoušet Boží slávu. Největší hřích, který vůči Pánu Bohu máme, je to, že mu nevěříme. Konkrétně, že jej nemilujeme celým svým srdcem.

 

První krok k milování Boha je pozvat Ježíše, Božího syna do našeho života. Pak teprve můžeme naplňovat první přikázání, tím je milovat Hospodina. Tento krok může každý prožít někde v tichosti. Já jsem jej třeba učinil v obývacím pokoji, při psaní si s kamarádkou. Někdo jiný pozval Ježíše na nějaké akci, zvednutím ruky, jiný voláním o pomoc na kraji života. Cesty k Bohu jsou rozdílné, ale vždy začínají pozváním Ježíše do našeho života. A co následuje dál?

Pokud jsme přijali Krista do svého života, je první podmínka splněna, ale co ty další prohřešky?
Držme se prvního přikázání - Milovat Boha, a přidáme přikázání druhé, milovat bližního jako sebe samého. Co to znamená prakticky? Uvedu příklad. Žiji s mojí milovanou ženou, vídáme se každý den, ale někdy se prostě něco nepovede. Jsem hrubý nebo zapomenu na něco důležitého. Pokud nechci ztratit její přízeň a opravdu ji miluji, udělám vše, co je v mých silách, abych situaci napravil. Někdy to spraví čokoláda, jindy omluva, jindy umytí nádobí. To jsou ty jednodušší věci. S našimi bližními je to stejné. Pokud je miluji, udělám vše proto, abych svou lásku projevil v praxi. A přesně to po nás Bůh žádá. Znamená to tedy, že se potřebuji omluvit těm, kterým jsem jakýmkoliv způsobem ublížil a zajistit nápravu. Pokud někomu způsobím škodu, nahradím mu ji. Příkladem nám může být celník Zacheus, který se při setkání s Ježíšem rozhodl vrátit vše ukradené čtyřnásobně. Pokud jsem někoho veřejně zostudil, měl bych se mu veřejně omluvit. Platí zde pravidlo - na jaké úrovni jsem druhého poškodil, měl bych se mu na stejné úrovni omluvit. Není zapotřebí urovnávat zapomenuté výročí v městském rozhlasu.
A potom zde platí stejné omluvení i vůči Bohu. To může proběhnout opravdu v samotě, kdy se postavíme pomyslně před Boží trůn, a přineseme všechno, čím jsme Boha ranili. Nebojte se, on vám rád řekne, co Ho ranilo. Někdy to může znamenat i vyhodit nějaké předměty, zrušit připojení k internetu a jiné odvážné činy. Já jsem prožil tento moment schoulený v slzách pod peřinou, kdy jsem Bohu říkal, že jsem se provinil … a následoval celkem dlouhý seznam. Spálil jsem za sebou všechny mosty, protože jsem věděl, že to je místo, kam se nechci vracet. Pokání, které jsem vám tady představil, nemusí být vždy takto drastické, ale pokud jste pozvali Ježíše do svého života, On už vám pomůže vyklidit jednotlivé kostlivce ve skříni. Pokud se budeme držet prvního přikázání, dojdeme čas od času bodu, kdy nám Bůh ukáže, abychom některou oblast života vyklidili a mohl tam přijít on. Hřích přišel na svět skrze neposlušnost, proto jediná obrana proti němu je poslušnost. A když mi Bůh ukáže, že se mu něco nelíbí, tak je dobré poslechnout. Jinak si hřích opět najde místo v našem životě a připraví nás o radostný vztah s naším nebeským Otcem.
Pokud je mé pokání a vyznání hříchů upřímné, vím, že se ke starému způsobu života nechci vrátit. Neříkám, že to nikdy nepřijde, hřích a pokušení stále nezmizely a nespí, ale získám svobodu to znovu nedělat. Pokud jsem se takto zbavil kouření, nevezmu již cigaretu, a dokonce mně bude vadit, když bude kouřit někdo v mojí blízkosti. Místo cigarety si každý můžeme dosadit svůj hřích.
Je to neustálý boj, ale láska k Bohu mi dává síly a pokud upadnu, vždy mohu přijít za Bohem a prosit o odpuštění. Pokud jsme přijali nabídku pomoci od Spasitele, můžeme vystoupit z bludného kruhu - vím, že jednám špatně, ale nemohu si pomoci, a vstoupit do svobody. Tedy nemusím dělat špatné věci a to, za co se stydím. A navíc nyní na ten boj nejsme sami, ale dostáváme Boží pomoc a ještě mnohem více. O tom však příště.

Vytisknout E-mail

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.