Živé vysílání

21:30 Světem Bible
Přísloví 25,1-28
22:00 Na sobotní frekvenci Proglasu
Z dobré vůle (R)
23:15 Bohoslužba
Spaseni nadějí (R)
00:00 Přehled pořadů
00:05 Světem Bible
Přísloví 24,1-34 (R)

Vysíláním vás provází

Myšlenka na den

Spojení


12. Duch svatý

O Duchu svatém toho bylo v minulosti mnoho napsáno a vysloveno v mnoha kázáních a vyučováních. A rozhodně můžeme očekávat, že toho ještě hodně napsáno a vysloveno bude. Proč? Protože se Duch svatý, stejně jako Otec a Syn naším omezeným rozumem nepostižitelný, stále znovu a znovu velmi jedinečným způsobem projevuje v životech miliónů lidí a množství těchto lidí se o tuto unikátní zkušenost chtějí podělit. Dovolte mi tedy, abych se podělil i já - svým nedokonalým, přesto však jedinečným způsobem.

 

Tak, jako se Bůh zjevuje vždy velmi unikátním způsobem - v hořícím keři, v bouři, v lehkém vánku, v oblaku nebo třeba v naprosto neuvěřitelné podívané, kterou prostě nelze popsat slovy - stejně tak i Duch svatý přichází a projevuje se mnoha unikátními způsoby. Ke každému z nás přistupuje individuálně a koná své dílo s respektem a ohledem na naši osobnost - protože i On je osobnost. Představovat si Ducha svatého - což je samo o sobě velmi pošetilé - jen jako nějaké fluidum, čistou energii, zářící něco, co se vznáší nad hladinou a v okamžiku kontaktu nás přenese do úplně jiného světa, je jako kdybychom chtěli namalovat Boha v celé jeho rozmanitosti na jedno jediné plátno. Je to špatně, a Bůh sám nám to vlastně zapovídá v Exodu: 20:4 Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. 

Ježíš říká svým učedníkům v Janovi 14:26 Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl. Duch svatý nám otevírá oči, uši a srdce k tomu, abychom dokázali vidět, slyše, porozumět a přijmout vše, co nám chce Otec sdělit. To způsobí, že nám najednou začnou dávat smysl slova a pasáže v Písmu, kterým jsme před tím vůbec nerozuměli. To On nám dá odvahu a moudrost mluvit o Něm tak, jako to udělal například s Petrem o Letnicích. Ten samý Petr, který ještě ani ne před 2 měsíci 3x zapřel Krista před hrstkou lidí v noci na nějakém dvoře, najednou mluví před mnohatisícovým davem, ve dne, naprosto beze strachu ale co víc - on dokonce cituje celé pasáže ze Starého zákona s takovou rozhodností a moudrostí, že se v ten den obrátilo ke Kristu 3000 lidí! Jestli si myslíš, že bys nikdy nic takového sám nedokázal tak věz, že máš pravdu. V moci Ducha svatého však jsou možné daleko větší zázraky! Jedna z nejkrásnějších věcí, která je o Duchu svatém napsána - a podotýkám, že je to moje velmi individuální zkušenost a vy se mnou vůbec nemusíte souhlasit - je napsána v listu Římanům 5.kapitole 5.verši - a naděje neklame, neboť Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého, který nám byl dán. Duch svatý, který se rozhodl v nás přebývat, nás uschopňuje k tomu, abychom dokázali milovat tak, jak miluje Otec - tedy bezpodmínečně! Kolikrát jsem už mezi křesťany slyšel postesk nad tím, že "nedokážu milovat tak, jak miluje Bůh". A kolikrát jsem slyšel modlit se za to, aby nám Bůh dal více lásky. Ono to ale není v kvantitě lásky, ale v naprosto jiném rozměru, v jiné dimenzi. Jde o to, že Bůh sám nám svojí přítomností v nás umožňuje nejen prožívat onu bezpodmínečnou lásku Agapé - On nám také dává schopnost, ji dávat dál. To totiž není cvikem, tréninkem nebo dosažením nějaké vyšší duchovní úrovně - to je prostě a jednoduše jenom v tom, že On je v nás a uschopňuje a zmocňuje nás k věcem, které bychom sami ze sebe rozhodně nezvládli.
Duch svatý nám vlastně dává nadpřirozené schopnosti - své dary, ale nikoliv proto, aby z nás byli Supermani, hrdinové s obrovskou mocí, kteří ohromují své okolí divy a zázraky. Smyslem a důvodem jeho působení v nás je Boží touha po láskyplném a plodném vztahu! A když zde mluvím o vztahu plodném, mám tím na mysli vztah, který je plný dobrého ovoce a který je natolik atraktivní pro naše okolí, že vzbuzuje přirozenou touhu po následování.
Dalo by se tedy říci, že ve Starém zákoně se Bůh zjevuje nadpřirozeným způsobem ve svém slově, ve své slávě a ve své moci skrze vyvolené služebníky. V osobě Ježíše Krista se stává součástí každodenního života své doby v Izraeli a skrze Ducha svatého se stává součástí našeho osobního života kdekoliv na světě a v jakékoliv době. Je to totiž to největší přiblížení Boha k člověku, jaké je vůbec možné!

Vytisknout E-mail

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.