Živé vysílání

21:30 Světem Bible
Přísloví 25,1-28
22:00 Na sobotní frekvenci Proglasu
Z dobré vůle (R)
23:15 Bohoslužba
Spaseni nadějí (R)
00:00 Přehled pořadů
00:05 Světem Bible
Přísloví 24,1-34 (R)

Vysíláním vás provází

Myšlenka na den

Spojení


2. Kdo je Ježíš Kristus?

Kdo je Ježíš Kristus? Tuto otázku nám před několika lety položil náš učitel základů křesťanství na Evangelické Teologické fakultě Karlovy univerzity. Každý z nás studentů jsme mohli přispět svým názorem a on všechny naše odpovědi postupně psal na tabuli. Když byla tabule úplně popsaná - protože o Ježíši Kristu je možné říci obrovskou spoustu věcí - tak začal ze všech našich myšlenek podtrhávat ty, které měli biblický základ. Tedy ty, které byli v bibli doslovně uvedeny.

 

 

Já jsem do celé diskuse přispěl také několika myšlenkami a jednou z nich bylo, že Ježíš je můj přítel. Když pan učitel došel k této odpovědi, zamyslel se a řekl "no, tohle v bibli nikde doslova napsáno není, sice to není špatně, ale je to spíš naše dedukce". To mě rozčílilo a tak jsem se samozřejmě ohradil a připomenul mu slova zapsaná v Janově evangeliu 15:13-15 Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. Vy jste moji přátelé, činíte-li, co vám přikazuji. Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co činí jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, neboť jsem vám dal poznat všechno, co jsem slyšel od svého Otce. No a tak mu nezbývalo nic jiného, než i tento titul podtrhnout a uvézt jej tak mezi jasně biblickou definici toho, kým Ježíš je.
Ježíš je Bůh! Konkrétněji je Boží Syn a je o něm také napsáno, že On je tím Slovem, skrze které byl stvořen svět, vesmír, čas i prostor. Když totiž na úplném počátku zaznívá Boží hlas a říká "budiž světlo" tak tam byl Ježíš přítomen právě jako to Stvořitelovo slovo. Jan začíná svoje evangelium právě prohlášením o tom, že to Slovo, tedy Ježíš sám byl u Boha a že byl Bůh. Říká také ve 3. verši "Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest."
Ježíš je také prostředníkem Božího plánu záchrany, spásy člověka. Bez něj by byl tento plán naprosto neproveditelný. Ježíš se stal člověkem, narodil se zázračným způsobem Marii tak, že byl počat skrze Ducha svatého. Vyrostl v rodině obyčejného tesaře Josefa a teprve když mu bylo asi 30 let, začal veřejně působit, vyučovat, konat mnohé divy a zázraky, později byl zrazen a zatčen, ukřižován a třetího dnes vstal z mrtvých. To Ježíš je autorem a dokonavatelem naší víry, jak nám říká pisatel listu Židům ve 12. kapitole. On sám o sobě říká, že je "cesta, pravda i život". Ježíš nám svým životem vlastně definoval, kým vším je Bůh a jaký je Boží plán a záměr s člověkem.
Před mnoha lety jsem byl svědkem a překladatelem zajímavého rozhovoru mezi jedním americkým kazatelem a žákyní 9.třídy jedné základní školy v Hradci Králové. Ona se ho zeptala "a jak teda ten Bůh vypadá? Viděl ho někdy někdo?" "Víš, to je velmi podobné jako je to s upíry" odpověděl jí. "Tedy alespoň jak nám to ukazují ve filmu. Když se takový upír postaví před zrcadlo, tak v něm není vidět žádný jeho odraz - to je jedním ze znaků takového filmového upíra. No a s Bohem je to přesně naopak. On je Duch a je o něm napsáno, že ho nikdo neviděl. Ale kdyby se Bůh postavil před zrcadlo, pak by jeho dokonalým obrazem byl Ježíš". K tomuto podobenství je však potřeba doplnit to, že tím obrazem není myšlen pouhý fyzický vzhled, ale celý Ježíšův život, jeho slova, jeho skutky, jeho postoje a moudrost, jeho pohled i jeho dotyk.
V Ježíši Kristu nám Bůh zjevil svoji podstatu i záměr - tedy navázat s každým člověkem láskyplný, osobní vztah, kde On je nejen tím Svatým, spravedlivým, všemohoucím a vševědoucím stvořitelem a tím pádem nás nekonečně převyšuje, ale také se stává naším přítelem, který nám rozumí, odpouští nám a stále se s námi chce dělit o svoji moudrost, svatost a požehnáním, dotýká se nás a uzdravuje a hledí nám do očí. Bez Krista nejsem nic - ovšem v něm a skrze něj mohu vše.

Vytisknout E-mail

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.