Živé vysílání

09:45 Biblická úvaha
Evangelizace (1/6): Pohled na člověka (R)
10:00 Za obzor
Čína (R)
11:15 Překročit hranice
Peníze (2/4): Příprava k finančnímu štěstí (R)
11:30 Kdo je to?
11:40 Písničky

Vysíláním vás provází

Myšlenka na den

Dosah


Základy

images/porady/zaklad.jpg

Elementární pravdy křesťanské víry v 16. krátkých zastaveních s různými autory.

Vysílací časy: pondělí 18:30 / repríza: středa 15:30, sobota 18:30
Stopáž: 5 minut
Odpovědný redaktor: Pavel Kohl

Naposledy odvysílanou sérii naleznete zde.


1. Bůh - osoba nebo něco?

Co myslíte, existuje Bůh? To byla otázka jedné ankety mezi lidmi na ulici.

A co si myslíte vy, jaká byla nejčastější odpověď?

Nebudu vás napínat. Tou nejčastější odpovědí byla věta: „ V Boha nevěřím, ale něco nad námi určitě je“.

2. Kdo je Ježíš Kristus?

Projel jsem mnoho měst jak v Čechách, na Slovensku,  tak také v ostatních částech Evropy.  Rád se procházím jejich bulváry, ulicemi i uličkami. Každá z nich nese jméno. Mnohem více jmen mi nic neříkalo, dokonce ani místním, když jsem se jich ptal na to, či ono jméno. Zpětně, když jsem nad tím přemýšlel, uvědomil jsem si, že jsem nikde nenarazil na nejznámější jméno na světě. Na jméno Ježíš Kristus.

3. Proč Kristus a ne někdo jiný?

Ta nejjednodušší odpověď by byla přímo jeho slovy:  „Já jsem ta Cesta, Pravda i Život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“ (Evangelium Jana 14. kapitola)

4. Spasení? Co to je?

V minulých zamyšleních jsem zmínil dva důležité pojmy. Spasení a hřích. Tak jako každé jiné slovo si můžeme i tato různě vykládat a samotný výklad pak také různě chápat. I v Písmu se o spáse a hříchu mluví v několika rovinách. Dnes se zastavme u spasení. Spasení, jiným slovem záchrana, se používá při záchraně od něčeho. Zachránil mne před utopením, bankrotem, smrtí, hloupým rozhodnutím. Zachránil mne z bahna, ve kterém jsem žil, od hladu, lékaři mi zachránili zdraví apod.

5. Co je to hřích?

I když jsem se v životě dlouho snažil své špatné jednání omlouvat a nacházet příčinu v něčem, nebo někom jiném, věděl jsem, že jsem jednal zle. Že jsem špatný člověk. Mohl bych tedy říct, že jsem byl hříšný člověk, ovšem pokud bych věděl, co hřích je. Mnoho těch, kteří se necítí špatnými lidmi, protože nedělali tak zlé věci jako například já, mohou tedy říci, že nejsou hříšníky, nebo hříšnými lidmi. Opět platí, že to mohou o sobě říct pouze proto, že neví, co vlastně hřích je a co způsobil.

6. Jak vyznat hřích?

Víme z minulých vyučování, že hřích je způsoben naší nevírou v Boha, v Krista. Také již víme, že Bůh poslal svého Syna Ježíše Krista, aby smrtí na kříži vzal – sňal z nás – naše viny – hříchy.

7. Kdy začíná život věčný?

Je natočeno mnoho filmů, ve kterých hrdinové hledají elixír života. Nápoj, nebo něco, co by jim zajistilo dlouhověkost a nesmrtelnost. Ty filmy mohly vzniknout jen proto, že sami lidé po věčném životě a věčném mládí touží. Existuje věčný život? Můžeme ho získat?

8. Odpuštění

Můj život byl plný toho, že jsem někomu ublížil. Včetně mě samotného. Mé svědomí mi to připomínalo. Chtěl jsem být dobrým, ale dělal jsem špatné věci. Můžeme si namlouvat, že nejsme tak špatní, můžeme se porovnávat s těmi, kteří jsou na tom mnohem hůře než my a pak si připadat jako andělé. Naše svědomí nás však usvědčuje. Nemusí to být hned krádež, nevěra apod. Někdy stačí závist, pomluva, špatné myšlení o druhých, špatná touha v srdci, dvojakost atd. Není nikoho, kdo by nezhřešil. To není ze mne, to říká Bůh o lidech. A věřte, že nás všechny dokonale zná.

9. Život s Bohem

Když se věřících zeptáte na život s Bohem, občas dostanete odpovědi typu: „Žiji s Ježíšem.“ Mám Ježíše (Boha) v srdci.“ „Chodím s Ježíšem“ a podobně. Zní to často jako fráze, ale většinou takoví lidé nedokážou vysvětlit, co znamená žít s Bohem. Nedokážou prakticky popsat tento život, ani pocity, které při tom mají. Pak to nazvou, že mají Krista v srdci. Je to pravda?

10. Milost - sen nebo realita?

Zažili jste někdy, že vás vzal někdo na milost?

Byl člověk, který ve vězení trávil několik let a ještě několik let tam měl zůstat. Dostal však prezidentskou milost. Nechtěl ji však přijmout, protože tvrdil, že byl odsouzený nespravedlivě za to, co neudělal a milost se udílí jen těm, kteří něco udělali a byli odsouzeni spravedlivě.

11. Život z milosti a v milosti

Žít z milosti je každodenně vkládat do Božích rukou svůj život a těšit se z toho, co pro něj Bůh připravil. Žít v milosti je dělat věci, na které nemám, žít v moudrosti, kterou u sebe postrádám, těžké věci procházet s lehkostí, o které se mi ani nesnilo a stíhat během dne věci, které bych jinak nestíhal a ještě mít dostatek času. Tak nějak bych popsal život z milosti a v milosti.

12. Duch svatý

V předchozích lekcích jsem se několikrát zmínil o Duchu svatém, nebo o tom, že Bůh nás mění uvnitř nás samotných, náš charakter, naše nitro, naše myšlení. Pravděpodobně jste se zamýšleli nad tím, jak to dělá. Dělá to skrze práci a přítomnost Ducha svatého. Otázkou je, kdo je Duch svatý.

13. Život z Ducha

Již víme, kdo je Duch svatý. Dnes zjistíme, proč křesťané potřebují, aby žili svůj život Duchem a ne tělem. Tedy jinak řečeno, proč mají žít vedeni Duchem svatým a ne touhami svého těla a emocemi své duše.

14. Bůh ano, ale církev?

Nevím, jestli v minulosti bylo tolik nezávislých křesťanů, jako jich je dnes. Myslím, že ne. Velmi tomu napomáhá internet, ale není to on, kdo je na vině. Křesťan, který chce zůstat nezávislý na církvi, si neuvědomuje, že církev je jedno tělo, jehož hlavou je Kristus. Pokud chce být věřící nezávislý na církvi – tedy na tělu, říká tím, že chce být nezávislý i na hlavě.  Tedy i Kristu.

15. Proč je tolik církví?

Proč je tolik církví? Stejně bych se mohl zeptat: Proč je tolik rodů v Izraeli? Proč jich je dvanáct? Izrael měl vždy dvanáct kmenů, ale byl stejně jedním národem. Aspoň to platilo do doby, dokud nad nimi panoval přímo Bůh a ne králové.

16. Modlitba

Modlitba? Byl jsem před mnoha lety na vyučování o modlitbě. Dozvěděl jsem se hodně věcí. Například, že je mnoho druhů modliteb. Nevím, jestli přemýšlím, jakým druhem modlitby se budu dnes, zítra, ráno, nebo večer modlit. Připadá mi to, aspoň mě osobně divné, takto přemýšlet, když Bůh, Duch svatý je v nás. Jako kdybych si před mým přítelem, známým, nebo šéfem plánoval, jak s ním budu dnes hovořit, co všechno budu chtít od něho získat, za co by se měl postavit, nebo mi zajistit a on tu moji přípravu slyšel. Pak bych mu to přesně zopakoval.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.